Kernvisiemethode

‘Krachtig anders leren’ is het motto van de kernvisiemethode. En dat is een hele ware uitspraak. Je leert om in je eigen kracht te komen door het aanleren van een methode die voor jou werkt. En jou in je kracht zet. Dit is vaak een andere methode dan die op school wordt gehanteerd.

Herken je je zoon of dochter in de onderstaande kenmerken? Dan wil ik je daarbij graag helpen! Het proces ziet er als volgt uit:

 1. Telefonisch 1e gesprek ouder
 2. Start begeleiding – 1,5 uur
 3. Vervolg begeleiding- 1 uur (eens in de drie weken)

Er zijn verschillende denksystemen, op school wordt vooral het auditieve (gehoor) en auditieve digitale (beredeneren) systeem aangesproken. Terwijl sommige kinderen meer via het visuele (beeld) en/of kinesthetisch (gevoel) systeem leren. Deze laatste twee systemen zijn meer verwant aan de rechterhersenhelft, terwijl de eerste twee denksystemen meer gelieerd zijn aan de linkerhersenhelft. Uit deze denksystemen vloeien ook verschillende leerstijlen uit voort. De linksgeoriënteerde leerstijl en de rechtsgeoriënteerde leerstijl. 

Zo pakt iemand met een nieuwe telefoon en een linksgeoriënteerde leerstijl eerst de handleiding erbij voordat die de telefoon aanzet. Daarentegen zet de rechtsgeoriënteerde gewoon direct de telefoon aan en probeert door te doen erachter te komen hoe de telefoon werkt. 

En wil een rechtsgeoriënteerde zich verdiepen in een onderwerp, dan zoekt zo iemand wat filmpjes op om er meer over te weten te komen. Terwijl een linksgeoriënteerde zijn gang richting de bibliotheek zet om eens een paar goede boeken erover te vinden.  

De linksgeoriënteerde leert stap voor stap, hij werkt vanuit onderdelen naar het geheel. Hij leert klanken makkelijk en kan woorden spellend uitspreken. 

Een rechtsgeoriënteerde leert vanuit het geheel, werkt vanuit het grote beeld. Hij leert het beste door verbanden te zien. Hij leert hele woorden makkelijk en hij moet woorden visualiseren voordat hij ze kan spellen. 

Beiden hebben dus een hele andere leerstijl. Om de leerstof dan op één manier aan te bieden, doe je één van de twee tekort.

Kenmerken van iemand met een rechtsgeoriënteerde leerstijl:

 • Houdt van ingewikkelde ideeën en opdrachten en voert ze goed uit, maar faalt vaak bij eenvoudige zaken
 • Kan slecht tegen harde plotselinge geluiden
 • Heeft zwakke aandacht om te luisteren lijkt vaak niet te luisteren
 • Heeft moeite met het afmaken van opdrachten/schoolwerk. Wil zeker weten dat hij het goed doet, daardoor meer tijd nodig of uitstelgedrag
 • Heeft vaak een zwak handschrift of moeite om tussen de lijnen te schrijven.  Drukt heel hard op het papier bij het schrijven
 • Heeft een zwak besef van tijd
 • Is extreem gevoelig voor kritiek en is emotioneel zeer gevoelig
 • Heeft moeilijkheden met spelling en klokkijken
 • Heeft het heel moeilijk om ordelijk te zijn

Meer info over de Kernvisiemethode vind je hier. Het boek ‘Krachtig anders leren’ is te leen of te koop bij mij. Ook de Flevomeer bibliotheek heeft een exemplaar in de collectie. Meer weten van de onderbouwing vanuit de wetenschap, klik hier. Op de Universiteit van Twente heeft Franziska Mohr in september 2016 haar onderzoek naar de effectiviteit van de Kernvisiemethode afgerond. Hierin is aangetoond dat kinderen met leerproblemen die de Kernvisiemethode toepassen een duidelijke verbetering laten zien in hun schoolresultaten ten opzichte van kinderen die de methodiek niet toepassen. Op basis van dit onderzoek, bleek het effect het grootst bij kinderen uit groep 4. Uit de praktijk blijkt echter dat ook in hogere groepen op de basisschool, alsook op de middelbare school, de effectiviteit van de Kernvisiemethode aantoonbaar is. Om dit ook wetenschappelijk onderbouwd te hebben, zal vervolgonderzoek nodig zijn.