Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid, daar lijkt iedereen wel een mening over te hebben.. maar waar hebben we het eigenlijk over...?

Over hoogbegaafdheid is geen éénduidige definitie te vinden. Zo ook vaak niet bij de mensen om je heen. Vijf jaar geleden had ik een heel ander beeld bij hoogbegaafdheid, dan dat ik nu heb. Toen dacht ik aan een jongetje of meisje die op zijn/haar vierde jaar op een piano aan het spelen was en al boeken las die een reguliere vier-jarige nog lang niet zou lezen. 

Al snel kwam daar verandering in, toen er problemen ontstonden op school bij mijn zoontje van vier jaar. Hij bleek hoogbegaafd te zijn, maar las nog geen woord of speelde piano. Hij was vooral lekker aan het buitenspelen met vriendjes. Dat zorgde voor een verandering in mijn denken over hoogbegaafdheid.

Hoogbegaafd zijn kan op veel verschillende manieren tot uiting komen. Zowel positief als negatief. Wat ik heb gemerkt is dat veel mensen denken dat een hoogbegaafd kind ‘er wel komt’, vanwege zijn of haar hoge intelligentie. Maar het blijkt juist dat, door deze hoge intelligentie, er problemen in de ontwikkeling kunnen optreden die je niet verwacht. Naast een hoge intelligentie gaat hoogbegaafdheid ook vaak gepaard met:

 • Veel creativiteit
 • Rechtvaardigheidsgevoel
 • Opvallende interesses
 • Zeer nieuwsgierig
 • Veel energie
 • Stelt diepzinnige vragen
 • Daagt autoriteit uit
 • Perfectionistisch
 • (Over) gevoelig voor (zintuiglijke) prikkels
 • Heeft inzicht
 • Vroeg bijzonder taalvaardig
 • Zelf willen doen
 • Snelle, goede waarneming
 • Enorm geheugen
 • Behoefte aan variatie speelgoed

Dit zijn enkele kenmerken die vaak bij hoogbegaafde kinderen te zien zijn. Het betekent niet dat alle kenmerken gezien hoeven te worden of dat als je iets mist uit dit rijtje dat je kind dan niet hoogbegaafd is. Het is meer een kort overzicht om kenmerken van hoogbegaafdheid te signaleren.

 

Verder zijn er verschillende modellen die hoogbegaafdheid beschrijven, zoals die van Renzulli (zie hiernaast) en het zijnsluik van Kieboom (zie bovenaan deze pagina). De profielen van Betts en Neihart geven een heel goed beeld van de verschillende typen hoogbegaafde kinderen die er zijn. Het is niet “je bent een onderduikende leerling, dus dat zal je altijd blijven’. Maar het is een continu proces. Je kunt dus variëren in typen afhankelijk van ontwikkeling en omgeving. 

Loop je tegen problemen aan met je kind, thuis en/of op school? Zit je kind niet lekker in zijn/haar vel en zou je hierbij wat hulp kunnen gebruiken?

Voor hoogbegaafde kinderen en ouders bied ik het volgende aan:

 • Kind begeleiding (1 op 1)
 • Ouderbegeleiding